ZIKiT - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Wymiana asfaltu na ul. Mogilskiej

24.10.2014

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zażądał od wykonawcy przebudowy ul. Mogilskiej usunięcia wadliwie wykonanej warstwy ścieralnej jezdni południowej, na odcinku od ronda Mogilskiego do stacji paliw (ok. 900 m).

Nadzorujący jakość wykonywanych robót uznali, że ze względu na niedotrzymanie parametrów równości i szorstkości warstwy ścieralnej, nawierzchnia SMA 5 musi zostać ułożona ponownie. Koszt tych prac poniesie wykonawca robót asfaltowych.

W dniach 25.10 do 26.10.2014 (sobota i niedziela), wykonane zostanie frezowanie wadliwie ułożonej warstwy ścieralnej nawierzchni (od ronda Mogilskiego do stacji paliw). Natomiast odtworzenie warstwy ścieralnej planuje się wykonać w dniach 27.10 - 28.10.2014, (poniedziałek, wtorek).

Roboty będą wykonane przy aktualnie funkcjonującej tymczasowej organizacji ruchu. Na czas ułożenia nawierzchni na początkowym fragmencie ulicy Mogilskiej (między godz. 20.00 a 24.00), zjazd z Ronda Mogilskiego w ul. Mogilską odbywał się będzie bezpośrednio w północną nitkę ul. Mogilskiej i na ten czas zapewnione będzie ręczne kierowanie ruchem.

Więcej: Wymiana asfaltu na ul. Mogilskiej

 

Koniec utrudnień na ul. Kocmyrzowskiej

24.10.2014

Dobiegają końca prace remontowe na wiadukcie w ciągu ul. Kocmyrzowskiej. W sobotę (25.10.2014) o godz. 12 drogowcy usuną barierki, wyłączą tymczasową sygnalizację świetlną i dopuszczą ruch samochodowy na obu jezdniach wiaduktu.

Roboty trwać będą jeszcze pod tym obiektem mostowym, jednak nie będą wpływać na organizację ruchu.

   

1 PZU Cracovia Pólmaraton Królewski

23.10.2014

W dniu 26 października 2014 r. będzie odbywała się na terenie dróg Miasta Krakowa impreza pod nazwą „1 PZU Cracovia Pólmaraton Królewski", której organizatorem jest Zarząd Infrastruktury Sportowej.

Więcej: 1 PZU Cracovia Pólmaraton Królewski

   

Organizacja ruchu i komunikacji miejskiej Wszystkich Świętych 2014

23.10.2014

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie prezentuje założenia dotyczące organizacji ruchu i funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Krakowie w okresie Wszystkich Świętych.

Wszystkich Świętych 2014

   

Weźże gadaj ciszej

23.10.2014

 

   

Tramwaj numer 7 wraca do Krakowa

21.10.2014

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w najbliższy poniedziałek (27.10.2014) na krakowskich torowiskach pojawi się nowa linia tramwajowa.

siodemka

Linia 7 będzie kursować na trasie: Mały Płaszów – Lipska, Kuklińskiego, Klimeckiego, Kotlarska, Powstania Warszawskiego, Lubicz, Basztowa, Długa, Kamienna – Dworzec Towarowy z częstotliwością 20 min w godzinach porannego i popłudniowego szczytu i wykonywać po ok. 22 kursów w każdym kierunku.

Więcej: Tramwaj numer 7 wraca do Krakowa

   

Remont ul. Łużyckiej

17.10.2014

20.10.2014 rozpocznie się remont ul. Łużyckiej, na odcinku od ul. Kijanki do ul. Cechowej. W pierwszym okresie będą wykonywane prace remontowe przy chodnikach, co może powodować niewielkie utrudnienia dla uczestników ruchu.

W drugim okresie remontu, podczas wymiany nawierzchni bitumicznej planowane jest całkowite zamknięcie drogi. O terminie rozpoczęcia drugiego etapu i organizacji ruchu poinformujemy w terminie późniejszym. Planowany termin zakończenia robót - 30.11.2014

   

Informacja dla komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach do rad dzielnic

16.10.2014

Zarząd infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uprzejmie informuje, iż komitety wyborcze oraz kandydaci na radnych w wyborach do rad dzielnic chcący umieścić plakaty wyborcze na słupach usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg publicznych mogą skorzystać z uproszczonej procedury udzielenia zgody na zawieszenie tego rodzaju plakatów.

Zainteresowane podmioty prosimy o wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, którego integralną częścią jest lista preferowanych lokalizacji, w których plakaty mają zostać powieszone, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Podkreślamy brak konieczności załączania map z wskazaniem lokalizacji plakatów. Niezbędnym jest jednak przedłożenie oryginału dokumentu rejestrowego komitetu wyborczego lub oryginału pełnomocnictwa dla pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego, zaś w przypadku kandydatów w wyborach do rad dzielnic, podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL kandydata.

Więcej: Informacja dla komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach do rad dzielnic

   

Utrudnienia w ruchu

16.10.2014

W dniu 18 października 2014 r. pomiędzy godz. 11.30 a godz. 12.10 w związku z imprezą pod nazwą „Obchody Święta Św. Huberta Patrona Myśliwych, Leśników i Jeźdźców" wystąpią utrudnienia w ruchu (chwilowe wstrzymania w ruchu na czas przejścia uczestników przemarszu) na trasie: wyjście z Bazyliki Mariackiej, Rynek Główny, ul. Floriańska, ul. Basztowa, ul. Lubicz, wejście do Parku Strzeleckiego przy ul. Lubicz 16.

   

20 października - zmiany w KMK

16.10.2014

Wraz z postępem prac na ul. Mogilskiej w najbliższym czasie zmieni się organizacja ruchu między rondem Mogilskim a rondem Czyżyńskim. Zaś w poniedziałek 20 października wznowiony zostanie ruch tramwajowy na al. Pokoju. Co ważne wprowadzenie ruchu tramwajowego na al. Pokoju będzie skutkowało korektami rozkładów jazdy wielu linii tramwajowych (również tych które nie poruszają się po samej al. Pokoju). Dlatego zalecamy, by pasażerowie linii tramwajowych, sprawdzili przed wyjściem z domu, czy ich linia nie zmieniła godzin kursowania. Wygodnym narzędziem do zapoznania się ze zmianami w komunikacji miejskiej jest wyszukiwarka połączeń www.krakow.jakdojade.pl

Zmiany w układzie drogowym:

  • W sobotę 18 października prowadzone będą prace w rejonie ronda Mogilskiego (wlot północnej jezdni ul. Mogilskiej będzie przez kilka godzin niedostępny, a ruch będzie odbywał się jezdnią południową).
  • W nocy z 18/19 października ruch zostanie przełożony na nitkę północną ul. Mogilskiej.
  • Między 20, a 30 października będą wykonywane warstwy ścieralne na brakujących fragmentach jezdni południowej ul. Mogilskiej.
  • 30 października planowane jest ponowne uruchomienie w pełnym zakresie skrzyżowania Lema – Meissnera oraz uruchomienie na tym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej.
  • Po 30 października na ul. Mogilskiej dostępny będzie w każdej relacji co najmniej jeden pas – na drugim może być wykonywane oznakowanie poziome.

 

mogilska7

Więcej: 20 października - zmiany w KMK

   

Sobotnia zmiana organizacji ruchu - r. Mogilskie

16.10.2014

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w sobotę (18.10.2014) dojdzie do zmiany organizacji ruchu w rejonie ul. Mogilskiej. Wyjazd na rondo Mogilskie będzie się odbywał jezdnią, która normalnie służy do wjazdu w ul. Mogilską. Taka organizacja ruchu będzie trwać przez ok. 5 godzin i będzie nadzorowana przez Policję drogową.

zmianamogilskie1110

   
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum